images

Prijavljujete se na konkurs/natječaj? Treba Vam diploma?

U tom slučaju ovo je adresa za Vas. Testiranje stranog jezika (A1, A2, B1…) ili informatike (Uredsko poslovanje) nakon kojeg, ako zadovoljite, dobivate uvjerenje koje prilažete prilikom aplikacije na upražnjeno radno mjesto. Termine dogovaramo individualno, test traje ne duže od 45 minuta. Uplatom 70 KM stječete pravo pristupa testu. Sretno! :)